ex novo
restyling  
restoration  
restoration restyling ex novo